لیست قیمت محصولات

قیمت روز محصولات غذایی جام سرخ

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت محصولات زرشک و زعفران تیرماه

نام محصول نوع کد محصول قیمت جزء قیمت کل
زعفران سوپرنگین اتویی گرید1 14261 190,000 تومان 37,000,000 تومان
زعفران سوپرنگین اتویی گرید2 14262 180,000 تومان 36,000,000 تومان
زعفران سوپرنگین پرسی گرید1 14251 175,000 تومان 35,000,000 تومان
زعفران سوپرنگین پرسی گرید2 14252 165,000 نومان 34,000,000 تومان
زعفران نگین صادراتی 14241 160,000 تومان 33,000,000 تومان
زعفران نگین معمولی 14242 155,000 تومان 32,000,000 تومان